Drežniška koza

Drežniška koza je edina priznana avtohtona slovenska pasma koze. Skupaj z ovčjerejo predstavljata glavnino reje živali v drežniških vaseh.

Ponosne živali, po navadi črne, včasih pa tudi srnaste barve, se v tropih pasejo na pobočjih Krasjega vrha, obiskovalec pa si jih lahko ogleda tudi v ogradah nad Drežnico in Drežniškimi Ravnami. Pasma je zelo trdoživa in sposobna preživeti najtežje razmere v gorah. Nekateri rejci iz njenega mleka pridelujejo kozji sir.

Cin, cin, cin, Drežnica, kje so kozice:

koze_JB
Koze
Pastirci
Pastirci
Drežniške-koze
Koze